• Parafia pw.
  • św. Mikołaja
  • "na Czwartku" w Lublinie

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na kolonie organizowane przez naszą parafialną Scholę Aniołki. Od 10 lat wspólnie spedzają wakacje we wspaniałym rodzinnym klimacie jaki na co dzień panuje w grupie. Więcej informacji...

Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA WIELKANOCNA  19.04.2015

W grudniu 2014 roku i styczniu 2015 nasza parafia realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014 przez ten czas wydaliśmy 3942 kg żywności o wartości 9996,85zł 172 osobom z terenu naszej Parafii.

Skorzystać z pomocy mogły jedynie osoby które otrzymały z Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS, MOPS, GMOPS) specjalne skierowanie pt:
„Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (FEAD) oraz osoby bezdomne

   Parafia wydawała żywność do dnia 09.12.2014 do 27.01.2015
Na każdą osobę przypadała co najmniej 1 paczka żywnościowa tzw. „koszyk”, na który składało się 5 artykułów żywnościowych w następującej ilości:
• makaron świderki - 3 opakowania jednostkowe
• mielonka wieprzowa - 2 opakowania jednostkowe
• cukier biały - 2 opakowania jednostkowe
• olej rzepakowy - 1 opakowanie jednostkowe
• mleko UHT - 2 opakowania jednostkowe

Osobom korzystającym z pomocy w naszej parafii wydawaliśmy po 3 paczki na osobę.

W czasie realizacji projektu realizowaliśmy działania towarzyszące mające na celu włączenie osób w funkcjonowanie społeczności lokalnej poprzez wspólne organizowanie spotkań opłatkowych czy rekolekcji , a także poprzez prowadzenie warsztatów z zakresu przysposobienia do życia.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 - Podprogram 2014 realizowany
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Ogłoszenia parafialne
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA

Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA WP –NIEDZIELA PALMOWA

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

W PARAFII PW. ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE